Beiratkozás, helyben használat

A Ceglédi Városi Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár. Szolgáltatásai – egyéni vagy csoportos látogatóként – csak érvényes olvasójeggyel vagy látogatóként vehetők igénybe.
A regisztráció során minden könyvtárhasználó a könyvtáros kérésére személyi adatait köteles közölni. Az 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) előírja, hogy „A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme.” Ugyanezen jogszabály 56. § (3) bekezdése így szól: „A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az 57. § (1) bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.”

 

Látogatói regisztráció

Személyre szóló, 365 nap érvényességi idejű, ingyenes regisztráció.
Tulajdonosa jogosult könyvtárlátogatásra, a könyvtár szabadpolcos állományának helyben használatára. Térítési díj ellenében számítógép használatra, fénymásolásra, nyomtatásra, szkennelésre.

 

Olvasójegy

Az olvasójegy személyre szól, érvényességi ideje 365 nap.
Egységesen érvényes a Központi Könyvtár, a Gyermekkönyvtár és az Ifjúsági Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére, amennyiben korosztályának megfelelő dokumentum található az egyes részlegekben.
Tulajdonosa jogosult a látogatóknak biztosított jogokon felül még a könyvtár állományának kölcsönzésére, valamint a könyvtári szolgáltatások igénybevételére.

 

Kitölthető hozzájáruló nyilatkozat letöltése.